Hacked By TemelReis
width=
Hacked By GöklenTürk
Al Bayraktan Gök Bayrağa Selam Olsun!
Al Bayrak ne kadar bizim ise, Gök Bayrakta o kadar bizimdir.
MUSLIM HACKER ! TURKISH HACKER!
mirror-h.org/TemelReis